Menu Zamknij

Blog

Autocad Civil 3D – skróty do danych

Skróty danych są funkcją Autocad Civil 3D pozwalającą na działanie na jednym projekcie w zespole, czy międzybranżowo. Warto także z nich korzystać przy jednoosobowym projektowaniu.

Ogólny sposób działania skrótów do danych w Civilu polega na tworzeniu odniesień dla poszczególnych obiektów Civila. Każdy obiekt typu powierzchnia, linia trasowania, korytarz itp. może być jako odnośnik (skrót do danych) w innym pliku.

Przykładem zastosowania może być odrębny projekt drogowy udostepniający dane dla projektanta kanalizacji. Bez ingerencji w plik źródłowy, projektant może używać wyłącznie potrzebnych mu elementów (np. tylko powierzchni terenu istniejącego oraz projektowanego).

Innym przykładem zastosowania wewnątrz jednego projektu może być podział na pliki odrębnych elementów (np. dane pomiarowe oraz powierzchnia terenu istniejącego w osobnym pliku), a także przygotowywanie dokumentacji do wydruku (np. odrębny plik z tylko przekrojami poprzecznymi ustawionymi do wydruku). Drugi przykład w sposób odczuwalny pokazuje korzyść wynikającą z większej wydajności. Nie obciążamy głównego dużą ilością przekrojów pliku, na którym pracujemy.

 

Tworzenie skrótów:

Tworzymy plik, np. Model terenu.

W obszarze narzędzi klikamy PPM (Prawy Przycisk Myszy) na Skróty do danych → Ustaw folder roboczy

 

Wybieramy folder naszego projektu, czyli  np. PROJEKT\03_Projekt\00_CIvil

 

Następnie PPM → Nowy folder projektu Skrótu do danych…

 

Pojawia nam się takie okienko. Wpisujemy nazwę i zatwierdzamy OK.

 

W obszarze narzędzi w Skrótach do danych powinna teraz pojawić się ścieżka naszego projektu.

 

 

Klikamy PPM → Skojarz projekt z bieżącym rysunkiem

 

Folder powinien się zgadzać z nazwą. Jeśli tak jest – zatwierdzamy OK.

 

Powyższą procedurę, tzn. skojarzenie projektu z bieżącym rysunkiem przeprowadzamy dla kolejnych utworzonych plików, np. Osi i Profili itd.

Aby w innym pliku móc wczytać obiekt civila jako skrót do danych – musimy go najpierw utworzyć. TZN. Jeśli chcemy, aby Powierzchnia Model terenu była skrótem do danych to w pliku, w którym ta powierzchnia się znajduje musimy utworzyć skrót do danych – PPM Skrót do danych → Utwórz skrót do danych…

 

 

Pojawi nam się okno jak niżej. Będą do wyboru wszystkie elementy CIvila i możemy wybrać te które będą udostępniane jako skróty do danych. W tym wypadku model terenu:

 

 

Teraz w każdym pliku, który będzie przypisany w skrótach danych do tego samego projektu, Będzie widoczny model terenu:

 

 

Nie jest on jeszcze wczytany w Naszym nowym pliku, aby to zrobić klikamy PPM na element (Model terenu) → Utwórz odnośnik

 

 

 

Pojawia się okno z pytaniem o nazwę i styl wyświetlania – nie mają one wpływu na plik źródłowy. Zatwierdzamy OK.

 

 

W nowym pliku jest widoczna powierzchnia, która została utworzona w innym pliku (Model Terenu)

 

 

Aktualizacja skrótów:

Jeśli element będący skrótem do danych się zmieni, należy go zsynchronizować. Np. zmieniliśmy model terenu i chcemy go zaktualizować w Osiach i Profilach.

Należy w tym celu zapisać plik ze zmienionym elementem. W drugim pliku pojawi się poniższy dymek. Będzie w prawym dolnym rogu. Klikamy synchronizuj.

 

Jeśli dymek się nie pojawia mimo zapisania, można synchronizować każdy z elementów poprzez klikniecie na niego PPM → Synchronizuj

 

 

 

 

Na tej samej zasadzie tworzy się skróty do danych dla pozostałych elementów. Można to robić zbiorowo, to znaczy zaznaczyć wiele elementów za jednym razem w oknie Udostępnij dane.

Należy także pamiętać o tym, iż po utworzeniu kolejnego elementu, musimy utworzyć dla niego skrót do danych aby był widoczny w innych plikach.

 

 

Podsumowując, skróty do danych są funkcją ułatwiającą pracę nad projektem na wielu płaszczyznach. Od międzybranżowej, poprzez zespołową, na indywidualnej kończąc. Przy mądrym zaplanowaniu zasady pracy na pewno można zyskać większą wydajność.