Menu Zamknij

Oferta

ikona projektowanie

PROJEKTOWANIE

Samodzielnie lub w ramach podwykonawstwa, na różnych etapach procesu projektowania, zajmujemy się opracowaniem dokumentacji technicznej w zakresie:

 • nowych dróg i ulic;
 • rozbudowy, przebudowy i remontu istniejących dróg i ulic;
 • skrzyżowań drogowych;
 • uspokojenia ruchu;
 • konstrukcji nawierzchni drogowych, w tym projekty wzmocnień;
 • projektów budowlanych;
 • projektów wykonawczych;
 • podkładów sytuacyjno-wysokościowych;
 • map numerycznych, modeli terenu;
 • wytyczania obiektów – dynamiczne i statyczne pomiary współrzędnych tyczenia RTK.
ikona geodezja

GEODEZJA

Klientom indywidualnym, firmom oraz przedsiębiorstwom oferujemy kompleksową obsługę geodezyjną robót budowlano-montażowych, w ramach której wykonujemy:

 • opracowania map sytuacyjno-wysokościowych dla celów opiniodawczych i projektowych;
 • geodezyjną obsługę procesu budowlanego;
 • pomiary inwentaryzacyjne;
 • specjalistyczne pomiary inżynieryjne;
 • odszukiwanie, podziały i wznawianie granic;
 • opracowania geodezyjne w systemie CAD;
 • mapy numeryczne;
 • zakładanie osnów pomiarowych przy użyciu technologii GNSS;
 • opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnych;
 • wytyczenia obiektów – dynamiczne i statyczne pomiary współrzędnych tyczenia RTK.
nadzory inwestorskie

NADZORY INWESTORSKIE

Podejmujemy się prowadzenia nadzoru w imieniu inwestora branży drogowej na budowach zarówno komercyjnych, jak i prywatnych, który obejmuje:

 • analizę zgodności realizacji inwestycji z pozwoleniem na budowę i zatwierdzoną dokumentacją projektową;
 • zgłaszanie uwag i spostrzeżeń do kierownika budowy i inwestora;
 • sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów;
 • odbiory częściowe prowadzonych prac;
 • odbiory prac ulegających zakryciu;
 • potwierdzanie wykonanych prac oraz usunięcia stwierdzonych wad i usterek;
 • kontrola rozliczeń budowy.
ikona projektowanie cad

PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU

Wykonujemy kompleksowe projekty organizacji ruchu, które finalnie zostają zatwierdzane przez właściwego Zarządcę Ruchu:

 • projekty stałej organizacji ruchu – podczas budowy lub przebudowy:
  • dróg publicznych oraz wewnętrznych,
  • dróg rowerowych,
  • zjazdów w ramach nowo budowanych inwestycji (obiektów handlowych, punktów usługowych, osiedli mieszkaniowych, budynków wielo i jednorodzinnych),
  • parkingów (podziemnych, wielopoziomowych, dla wewnętrznych układów komunikacyjnych – centra handlowe, osiedla mieszkaniowe, centra buissnesowe).
 • projekty czasowej organizacji ruchu:
  • na czas budowy lub przebudowy infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym (drogi, parkingi, zjazdy),
  • na czas realizacji prac związanych z budową obiektów budowlanych (centra handlowe, budynki mieszkalne, budynki usługowo-hanldowe),
  • na czas robót związanych wykonaniem sieci technicznych zlokalizowanych w pasie drogowym (przekładki sieci, budowa nowych odcinków);
 • projekty uspokojenia ruchu.

Do wszystkich zleceń podchodzimy rzetelnie, trzymając się umówionych terminów. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość wykonywanych dokumentacji. Profesjonalny sprzęt, wysokie kwalifikacje oraz duże doświadczenie pozwalają nam na fachową i sprawną realizację powierzonych nam zadań. Dzięki temu masz pewność, że otrzymasz od nas dokładnie to, czego potrzebujesz.