Menu Zamknij

Oferta

ikona projektowanie

PROJEKTOWANIE

Samodzielnie lub w ramach podwykonawstwa, na różnych etapach procesu projektowania, zajmujemy się opracowaniem dokumentacji technicznej w zakresie:

 • nowych dróg i ulic;
 • rozbudowy, przebudowy i remontu istniejących dróg i ulic;
 • skrzyżowań drogowych;
 • uspokojenia ruchu;
 • konstrukcji nawierzchni drogowych, w tym projekty wzmocnień;
 • projektów budowlanych;
 • projektów wykonawczych;
 • podkładów sytuacyjno-wysokościowych;
 • map numerycznych, modeli terenu;
 • wytyczania obiektów – dynamiczne i statyczne pomiary współrzędnych tyczenia RTK.
ikona geodezja

GEODEZJA

Klientom indywidualnym, firmom oraz przedsiębiorstwom oferujemy kompleksową obsługę geodezyjną robót budowlano-montażowych, w ramach której wykonujemy:

 • opracowania map sytuacyjno-wysokościowych dla celów opiniodawczych i projektowych;
 • geodezyjną obsługę procesu budowlanego;
 • pomiary inwentaryzacyjne;
 • specjalistyczne pomiary inżynieryjne;
 • odszukiwanie, podziały i wznawianie granic;
 • opracowania geodezyjne w systemie CAD;
 • mapy numeryczne;
 • zakładanie osnów pomiarowych przy użyciu technologii GNSS;
 • opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnych;
 • wytyczenia obiektów – dynamiczne i statyczne pomiary współrzędnych tyczenia RTK.
nadzory inwestorskie

NADZORY INWESTORSKIE

Podejmujemy się prowadzenia nadzoru w imieniu inwestora branży drogowej na budowach zarówno komercyjnych, jak i prywatnych, który obejmuje:

 • analizę zgodności realizacji inwestycji z pozwoleniem na budowę i zatwierdzoną dokumentacją projektową;
 • zgłaszanie uwag i spostrzeżeń do kierownika budowy i inwestora;
 • sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów;
 • odbiory częściowe prowadzonych prac;
 • odbiory prac ulegających zakryciu;
 • potwierdzanie wykonanych prac oraz usunięcia stwierdzonych wad i usterek;
 • kontrola rozliczeń budowy.
ikona projektowanie cad

PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU

Wykonujemy kompleksowe projekty organizacji ruchu, które finalnie zostają zatwierdzane przez właściwego Zarządcę Ruchu:

 • projekty stałej organizacji ruchu – podczas budowy lub przebudowy:
  • dróg publicznych oraz wewnętrznych,
  • dróg rowerowych,
  • zjazdów w ramach nowo budowanych inwestycji (obiektów handlowych, punktów usługowych, osiedli mieszkaniowych, budynków wielo i jednorodzinnych),
  • parkingów (podziemnych, wielopoziomowych, dla wewnętrznych układów komunikacyjnych – centra handlowe, osiedla mieszkaniowe, centra buissnesowe).
 • projekty czasowej organizacji ruchu:
  • na czas budowy lub przebudowy infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym (drogi, parkingi, zjazdy),
  • na czas realizacji prac związanych z budową obiektów budowlanych (centra handlowe, budynki mieszkalne, budynki usługowo-hanldowe),
  • na czas robót związanych wykonaniem sieci technicznych zlokalizowanych w pasie drogowym (przekładki sieci, budowa nowych odcinków);
 • projekty uspokojenia ruchu.

Do wszystkich zleceń podchodzimy rzetelnie, trzymając się umówionych terminów. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość wykonywanych dokumentacji. Profesjonalny sprzęt, wysokie kwalifikacje oraz duże doświadczenie pozwalają nam na fachową i sprawną realizację powierzonych nam zadań. Dzięki temu masz pewność, że otrzymasz od nas dokładnie to, czego potrzebujesz.

Potrzebujesz projektu drogowego, projektu zjazdu czy też projektu organizacji ruchu?

Jeśli tak to zadzwoń do nas: tel.  509 907 645

lub napisz maila wyceny@drocad.pl

Realizujemy projekty na terenie całej Polski.

Ustawienia ciastek
Ustawienia ciastek
Korzystamy z plików cookies.
Dostosuj Odrzuć wszystko Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
Tutaj możesz zmienić ustawienia zgód. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek