Menu Zamknij

Blog

Wykorzystanie dronów w projektowaniu

Wykorzystanie dronów w projektowaniu

DROCAD jako firma specjalizująca się w kompleksowym opracowaniu dokumentacji technicznej w zakresie m.in. dróg, ulic, zjazdów, skrzyżowań, rond a także szeroko rozumianej geodezji, posiadająca wykwalifikowaną kadrę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi i świadectwami kwalifikacji, idąc z biegiem nowych technologii otworzyła się na możliwość pozyskania danych terenowych opracowanych na podstawie wykonanych zdjęć lotniczych. Wykorzystanie dronów w projektowaniu stało się w naszej firmie nieodzownym elementem prac zarówno projektowych jak i geodezyjnych czy opisowych.

Dane uzyskane ze zdjęć lotniczych służą do opracowania:

a) koncepcji projektowych,

b) wykonania projektów budowlanych,

c) opracowań geodezyjnych,

d) opisów nieruchomości

e) a także dokumentacji dendrologicznej.

W procesie przetwarzania zdjęć uzyskujemy liczne dane, które następnie są wykorzystywane na wielu etapach prac związanych z naszym profilem działalności.

 Zdjęcia i filmy

Podstawową zaletą pracy z dronem jest niewątpliwie pomiar, monitoring czy też inspekcja miejsc niedostępnych. Podczas jakichkolwiek awarii, wymian okresowych czy po prostu stwierdzenia stanu faktycznego w rejonie gdzie nie da się szybko ustalić potrzebnych nam danych ze względu na różnorakie przeszkody, wykonanie zdjęć lotniczych lub nagrania wideo pod dowolnym kątem będzie rozwiązaniem natychmiastowym.

 Chmura punktów

 Mówiąc najprościej chmura punktów to inaczej zbiór punktów, które posiadają współrzędne x,y,h dla dowolnego nadanego wcześniej układu współrzędnych prostokątnych płaskich. Gęstość chmury punktów jest uzależniona od celu dla jakiego jest tworzona. Im gęstsza chmura punktów tym potrzebna jest większa moc obliczeniowa komputerów by można było na niej pracować, tym samym jeżeli celem nalotu i późniejszej obróbki będzie otrzymanie różnicy pomiędzy górą krawężnika a jezdnią to chmura punktów musi być gęsta by te punkty rozróżnić (np. punkty oddalone od 2 do 5 cm), natomiast jeżeli celem nalotów będzie rzeźba terenu rolnego lub pomiar objętości wówczas odległość pomiędzy punktami może wynosić kilkadziesiąt cm.  Punkty utworzone w wyniku prac obliczeniowych poza współrzędnymi posiadają również atrybut kolorystyczny co ułatwia pracę na takim materiale. Chmura punktów doskonale sprawdza się w pracach projektowych, architektonicznych, archeologicznych, monitoringach zabytków.

(Chmura punktów przedstawia wiadukt kolejowy na ul. Lenartowicza w Sosnowcu)

Ortofotomapa

Kolejną możliwością wykorzystania zdjęć lotniczych jest wykonanie rzutu ortogonalnego terenu czyli tzw. ortofotomapy. Innymi słowy jest to barwny, rastrowy i kartometryczny obraz terenu utworzony w wyniku przetworzenia wykonanych zdjęć lotniczych. Mapa wykonana w ten sposób posiada wiele cennych atrybutów. W zależności od wykorzystanego sprzętu fotograficznego może posiadać bardzo dobrą dokładność. Ma ona znaczenie w wielu branżach m.in. projektowej, logistycznej, rolniczej czy przyrodniczej.

Ortofotomapa cechuje się jednolitą skalą dla całego swojego zasięgu a wpasowana na specjalnie do tego celu przeznaczone punkty kontrolne GCP (Ground Control Points) pozwala na osiągnięcie centymetrowych dokładności dla współrzędnych prostokątnych płaskich (X,Y). Kolejnym atutem takiej mapy jest to, że posiada ona georeferencję czyli zbiór danych, który umożliwia umiejscowienie ortofotomapy w nadanym z góry dowolnym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich. Mapa wykonana na podstawie zdjęć lotniczych ma jeszcze jedną bardzo dużą zaletę, jest aktualna na dzień robienia zdjęć i zawiera w swej treści niedostępne tereny, na które z różnych przyczyn nie można wejść.

(Ortofotomapa  przedstawia rondo Ofiar Miednoje przy ul. Burowieckiej w Katowicach)

DTM

Praca ze zdjęciami lotniczymi pozwala również na stworzenie numerycznych modeli terenu z zastosowaniem algorytmu interpolacyjnego, który umożliwia odtworzenie jego kształtu. TDM (Digital Terrain Model) to model powierzchni odtworzony na podstawie topologicznych relacji łączących poszczególne punkty terenowe. Modele DTM tworzone są najczęściej w postaci prostokątnej bądź trójkątnej sieci połączonych ze sobą punktów. Pozwala to na widoki trójwymiarowe opracowanego terenu. Numeryczny model terenu pozwala m.in. na wizualizację 3d powierzchni terenu. Oczywiście w tym większości obiektów terenowych, wyznaczanie obszarów zalewowych, tworzenie warstwic, tworzenie przekrojów czy obliczanie objętości

Podsumowując wykorzystanie dronów w projektowaniu jest dla nas dzisiaj nieodzownym elementem, który ułatwia ale i przyśpiesza nam pracę na projektami. Niedługo do naszej oferty dołączymy kolejne zastosowania dronów (modele 3D).

(Numeryczny model terenu fragmentu autostrady A4 w rejonie Krzeszowic)

Potrzebujesz projektu drogowego, projektu zjazdu czy też projektu organizacji ruchu?

Jeśli tak to zadzwoń do nas: tel.  509 907 645

lub napisz maila wyceny@drocad.pl

Realizujemy projekty na terenie całej Polski.

Ustawienia ciastek
Ustawienia ciastek
Korzystamy z plików cookies.
Dostosuj Odrzuć wszystko Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
Tutaj możesz zmienić ustawienia zgód. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek